TAŞINABİLİR TANKÜRÜN KATALOĞU

PRODUCT CATALOGUE


Mobil istasyonların kulanıldığı alanlar.

• Sezonluk ihtiyaçların doğduğu alanlar; (Tatil yöreleri, marinalar, tarım alanları, vb.)
• Özel organizasyonlar (Motor sporları vb.)
• Şantiyeler,
• Maden işletmeleri,
• Büyük filoların yakıt ikmaline yönelik ihtiyaçlar (büyük şirketler, taşıma şirketleri, vb.)
• Sabit istasyon kurulum maliyetini karşılamayan düşük hacimli ve kısa süreli gereksinimlerde,
• Kurulum, revize, yenileme gibi işlemlerin yapıldığı akaryakıt istasyonları